4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατροτεχνολικού εξοπλισμού για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών»
Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 14:44

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ιατροτεχνολικού εξοπλισμού για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών» με αριθμό Διακήρυξης 34/2014 και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδ ες ευρώ (483.000€) με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 22 - 10 - 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Διεύθυνση : Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501591.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 21 - 10 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, αρμόδια υπάλληλος Τάνια Καρίκη, email : promithies @ kavalahospital. gr .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.kavalahospital.gr)

 
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ενοικίαση «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»
Παρασκευή, 22 Αύγουστος 2014 08:06

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ενοικίαση «ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 70130000-1 , με αριθμό διακήρυξης 2014-012/Π, με προϋπολογισθείσα δαπάνη είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) ανά έτος.

Ο υπό μίσθωση αποθηκευτικός χώρος θα πρέπει να είναι περίπου 1.000 τ.μ. και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το Νοσοκομείο. Εφόσον ο υπό μίσθωση αποθηκευτικός χώρος είναι τμήμα μεγαλύτερου χώρου θα πρέπει να διαχωρίζεται πλήρως από το υπόλοιπο κτίσμα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει για τρία (3) έτη.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» στις 12-9-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 161 Τ.Κ.55134 τηλ.2313304463.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 11-9-2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 161, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.55134 και στο τηλ. 2313-304463, Fax:2313304452)

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ CPV 33141615-4 Δ01/2014
Τρίτη, 05 Αύγουστος 2014 13:43

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή την μετάθεση της διενέργειας του ενιαίου διεθνούς διαγωνισμού ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ Δ01/2014 για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 319.066,83€ με ΦΠΑ.

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στους ιστότοπους www.diavgeia.gov.gr , www.hospser.gr και www.4ype.gr.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00π.μ μέχρι 11:00 π.μ από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου .

Αρμόδιος υπάλληλος : Γεωργία Χαρμανδάρη , τηλ.:23213-51297, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
Σχολιασμός 2ης Δημοσιας Διαβούλευσης ΓΝ Αγιος Παυλος για Σάκους Αίματος CPV: 33141613-0
Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2014 09:56

ΣΧΟΛΙΑ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

 
Δημοσίευση περίληψης Διενέργειας του υπ’ αριθ. Δ.01/2013 Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» μετά από μετάθεση.
Τετάρτη, 02 Ιούλιος 2014 08:01

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανακοινώνει τη διενέργεια του υπ’ αριθ. Δ.01/2012 Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού την 02/10/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ και κ α λ ε ί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια των ειδών : «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», CPV 331000000-1», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 123.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Μέχρι την προηγούμενη μέρα της αξιολόγησης των κατατιθεμένων προσφορών, ήτοι μέχρι την 01/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51290). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική Διακήρυξη του Διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr) το αργότερο τριάντα ημέρες πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού, ήτοι την 01/09/2014.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ
Τετάρτη, 13 Αύγουστος 2014 07:48
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2876/7.7.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας ανακλήθηκε η Απόφαση Ένταξης της πράξης "Στοχευμένες Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία σε περιοχές με υγειονομικές ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές και πληθυσμιακές): «Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ»
 
Έκδοση ΑΔΥΜ στη Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ 25ης Μαρτίου
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014 08:07

Σας ενημερώνουμε ότι από 11/7/2014 έως και 30/09/2014, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για το δελτίο ΑΔΥΜ, θα μπορούν οι μαθητές κατά σειρά προτεραιότητας να εξυπηρετούνται στα κάτωθι ιατρεία του ΠΕΔΥ ΜΥ 25ης Μαρτίου, καθημερινά από 12:00 έως και 15:00.

πληροφορίες :

Ιατρείο ΣΠΜΠ τηλ. 2310425118

Ιατρείο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ τηλ. 2310428211

Ιατρείων ΔΕΛΦΩΝ τηλ. 2313308872

 
Πρόσκληση κατάθεσης πρότασης εισαγωγής φαρμάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2014 09:31

Προς όλες τις φαρμακευτικές εταιρίες που ενδιαφέρονται για εισαγωγή φαρμάκων η κατάθεση προσφοράς επι της νοσοκομειακής τιμής του Γ.Ν. Καβάλας.

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ
Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2014 14:51

Το Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ (Φορέας Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου) σε εφαρμογή της αρ. 430/10-06-2013 απόφασης του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί τους παρακάτω ανοιχτούς δημόσιους διαγωνισμούς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών κι Υπηρεσιών Υγείας έτους 2012.

  1.   Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ετήσια προμήθεια με Χειρουργικά Όργανα (Αναλώσιμο Υλικό Χειρουργείου), ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33169000-2, προϋπολογισμού 170.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
    • Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 25/11/2014, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00π.μ. και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου .
  2.   Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ετήσια προμήθεια με Ιατρικά Αναλώσιμα (Υγειονομικό Διάφορο και Διάφορες Συσκευές), ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3, προϋπολογισμού 180.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή .
    • Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16/12/2014, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου .
  3.   Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ετήσια παροχή υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού και Χειρουργικού Εξοπλισμού (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50420000-5), προϋπολογισμού 100.0000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
    • Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30/10/2014, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ. και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 12
آپلود عکس uploading