4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ
Τρίτη, 10 Ιούνιος 2014 11:00

Σας γνωρίζουμε ότι αναμένεται η υπογραφή τηw ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης απο τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

 
Ραντεβού με κλήση σε τηλεφωνικό νούμερο με αστική χρέωση
Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 13:17

Μονάδες Υγείας ευθύνης της 4ης Υ.Πε. στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης που έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τους πολίτες

στον προγραμματισμό ραντεβού με κλήση σε τηλεφωνικό νούμερο με αστική χρέωση.

Οι Μονάδες Υγείας και τα τηλεφωνικά νούμερα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

 


Μονάδα Υγείας Τηλεφωνικά Νούμερα/ωράριο Υποκαταστήματα που εξυπηρετούνται
 Μ.Υ.25ηςΜαρτίου                    

2310 437 461 & 2310 436 091             

ωράριο 08:00 - 13:00

  • Δελφών (πρώην Ανάληψης) Μετφέρθηκε στο πρώην Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
  • Σταθμός Προστασίας Μάνας και Παιδιού Δελφών
  • Βότση
  • Καλαμαριάς
  • Φοίνικας (λειτουργεί και ορθοδοντικό ιατρείο)
Μ.Υ. Τούμπας

2310 952 990 & 2310 952 371

ωράριο 08:00 - 14:00

  • Τούμπας
  • Τριανδρίας
  • Σταθμός Προστασίας Μάνας και Παιδιού Τριανδρίας

 

 
2 Διαγωνισμοί του ΓΝΘ Άγιος Παύλος
Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 12:10

1)   Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» με αριθμό Διακήρυξης 2013-003/Π.με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00€) με Φ.Π.Α .

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 23-06-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι 24-06-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών Εθνικής Αντιστάσεως 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 55134 και στο τηλ.: 2313304464, fax: 2313304452 (Αρμόδιοι Υπάλληλοι: ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΛ.. – ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Ν.)

Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  www.agpavlos.gr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)   Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ » θα προκηρύξει Ανοικτή Επτάμηνη διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» Αριθ. Διακ. 2014-003/Δ, προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (145.850,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 9/7/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έως 8/7/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ. Η περίληψη της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agpavlos.gr .

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνικής Αντιστάσεως 161, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55134 και στο τηλ.: 2310438660, fax: 2313304452).

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
Τρίτη, 03 Ιούνιος 2014 09:49
apoklistiki

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-4-2013) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς Νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών Κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Υ4α/Γ.Π.οικ.75206/8-8-2013 ΑΔΑ : ΒΛΩ0Θ-0ΑΦ (ΦΕΚ 1944/Β/2013) Υπουργική Απόφαση, ανακοινώνει το υπ. αριθμ 9986/738/10-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0Β4691ΩΓ-Ε12) έγγραφο της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το οποίο , δίνονται συμπληρωματικές οδηγίες για το καθορισμό των ημερομισθίων των αποκλειστικών αδελφών Νοσοκόμων.
  (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ) 


 
Διεθνές Επιστημονικό Διήμερο
Πέμπτη, 03 Απρίλιος 2014 13:20

 

Η 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Διήμερο (Ημερίδα και 2 Εργαστήρια) με αντικείμενο τη βελτίωση της ποιότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας και ενδυνάμωσης των ασθενών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης δεικτών στα Νοσοκομεία και τη διαπίστευση των υπηρεσιών υγείας. .                

.               

 

Το επιστημονικό διήμερο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2014 στο συνεδριακό κέντρο '' Ι. Βελλίδης" ,στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και έλληνες και ξένοι ειδικοί σε θέματα ποιότητας ( εκπρόσωποι του WHO, ,εκπρόσωποι του OECD, εκπρόσωποι του PATH άλλων χωρών ).                

 

 
ΓΝ Κιλκίς Διεθνείς, ανοικτοί, δημόσιοι διαγωνισμοί, στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ
Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 13:06

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς διενεργεί διεθνείς, ανοικτούς, δημόσιους διαγωνισμούς, στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ, για την προμήθεια:

 

 
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
Παρασκευή, 06 Ιούνιος 2014 11:11

Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων για την κατάρτηση και χορήγηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή.

  Το υπ΄αρ. πρωτ.Υ1/Γ.Π./ΟΙΚ.46580/ 27-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  

  Η υπ΄αρ.Φ.6/304/75662/Γ1/ΦΕΚ.1296/ Β΄τ./21-5-2014 Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων -Υγείας  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)»
Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 16:14

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 4ης Υ.Πε. .

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, τηλ.: 2313 327896, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

                               κα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΥΣΑΚΗ, τηλ.: 2313 327897, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 
Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2014 11:04

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή την μετάθεση διενέργειας του Δημόσιου διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» με αρ. διακήρυξης Δ10/2013, με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 357.975.69,00€ με ΦΠΑ.

Η νέα ημερομηνία θα γίνει γνωστή σε επόμενη ανακοίνωση

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00π.μ μέχρι 11:00 π.μ από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου .

Αρμόδιος υπάλληλος : Γεωργία Χαρμανδάρη , τηλ.:23213-51297, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 10
آپلود عکس uploading