4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.03/2014 ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΖΑΣ
Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 14:37

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του υπ’αριθ. Δ.Ε. 03/ 2014 Διεθνούς Ενιαίου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV33141114-2, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012, προϋπολογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ έως του ποσού των 963.450,21€ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αποφασίσθηκε με την αριθ. 14η/25-08-2014 (θέμα έκτακτο 3ο) απόφαση του Δ.Σ.του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Ο υπ’ αριθ. Δ.Ε.03/2014 Διεθνής Ενιαίος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV33141114-2, που είχε ορισθεί να διενεργηθεί την 9η Οκτωβρίου 2014, μετατίθεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί στους ιστότοπους www.diavgeia.gov.gr, www.hospser.gr και www.4ype.gr. Η δημοσίευση του Διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία θα γίνει αφού αποσταλούν οι οδηγίες από την ΕΠΥ για το πρόγραμμα με το οποίο θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και το κείμενο που πρέπει να περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί.

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 13:44

To Γενικο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί Ανοικτό δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ » ΠΠΥΥ 2012 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 67.460,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 23-09-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ..

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι την 22-09-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 2310438660, καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.agpavlos.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από   εδώ.

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ
Τετάρτη, 13 Αύγουστος 2014 07:48
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2876/7.7.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας ανακλήθηκε η Απόφαση Ένταξης της πράξης "Στοχευμένες Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία σε περιοχές με υγειονομικές ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές και πληθυσμιακές): «Πρόγραμμα ΠΡΟΑΣΠΙ-ΖΩ»
 
Έκδοση ΑΔΥΜ στη Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ 25ης Μαρτίου
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014 08:07

Σας ενημερώνουμε ότι από 11/7/2014 έως και 30/09/2014, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για το δελτίο ΑΔΥΜ, θα μπορούν οι μαθητές κατά σειρά προτεραιότητας να εξυπηρετούνται στα κάτωθι ιατρεία του ΠΕΔΥ ΜΥ 25ης Μαρτίου, καθημερινά από 12:00 έως και 15:00.

πληροφορίες :

Ιατρείο ΣΠΜΠ τηλ. 2310425118

Ιατρείο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ τηλ. 2310428211

Ιατρείων ΔΕΛΦΩΝ τηλ. 2313308872

 
Πρόσκληση κατάθεσης πρότασης εισαγωγής φαρμάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2014 09:31

Προς όλες τις φαρμακευτικές εταιρίες που ενδιαφέρονται για εισαγωγή φαρμάκων η κατάθεση προσφοράς επι της νοσοκομειακής τιμής του Γ.Ν. Καβάλας.

 
Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατροτεχνολικού εξοπλισμού για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών»
Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 14:44

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ιατροτεχνολικού εξοπλισμού για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών» με αριθμό Διακήρυξης 34/2014 και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδ ες ευρώ (483.000€) με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 22 - 10 - 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Διεύθυνση : Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501591.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 21 - 10 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, αρμόδια υπάλληλος Τάνια Καρίκη, email : promithies @ kavalahospital. gr .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.kavalahospital.gr)

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ CPV 33141615-4 Δ01/2014
Τρίτη, 05 Αύγουστος 2014 13:43

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή την μετάθεση της διενέργειας του ενιαίου διεθνούς διαγωνισμού ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ Δ01/2014 για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 319.066,83€ με ΦΠΑ.

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στους ιστότοπους www.diavgeia.gov.gr , www.hospser.gr και www.4ype.gr.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00π.μ μέχρι 11:00 π.μ από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου .

Αρμόδιος υπάλληλος : Γεωργία Χαρμανδάρη , τηλ.:23213-51297, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
Σχολιασμός 2ης Δημοσιας Διαβούλευσης ΓΝ Αγιος Παυλος για Σάκους Αίματος CPV: 33141613-0
Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2014 09:56

ΣΧΟΛΙΑ_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

 
Δημοσίευση περίληψης Διενέργειας του υπ’ αριθ. Δ.01/2013 Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» μετά από μετάθεση.
Τετάρτη, 02 Ιούλιος 2014 08:01

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ανακοινώνει τη διενέργεια του υπ’ αριθ. Δ.01/2012 Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού την 02/10/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ και κ α λ ε ί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια των ειδών : «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», CPV 331000000-1», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 123.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Μέχρι την προηγούμενη μέρα της αξιολόγησης των κατατιθεμένων προσφορών, ήτοι μέχρι την 01/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ μέχρι 15:00μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51290). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την σχετική Διακήρυξη του Διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr) το αργότερο τριάντα ημέρες πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού, ήτοι την 01/09/2014.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 12
آپلود عکس uploading