Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, 2021
ΑρχικήΤ.Ομ.ΥΟρθή Επανάληψη Οριστικών αποτελεσμάτων προσληπτέων για ΤΟΜΥ της Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ορθή Επανάληψη Οριστικών αποτελεσμάτων προσληπτέων για ΤΟΜΥ της Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ