Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, 2021
ΑρχικήΕπικοινωνίαΚατάλογος Εσωτερικών Τηλεφώνων

Κατάλογος Εσωτερικών Τηλεφώνων

Επιλέξτε την δομή της οποίας τα εσωτερικά τηλέφωνα θέλετε να δείτε.

Τον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο εσωτερικών τηλεφώνων μπορείτε να τον δείτε εδώ.

 

{source}

<?php

$doc->addStyleSheet( JURI::root( true ).'/phones/tilefona.css' ); 
$doc->addScript( JURI::root( true ).'/phones/jquery-3.3.1.min.js' );
$doc->addScript( JURI::root( true ).'/phones/html2pdf.js' );
//$doc->addScript( JURI::root( true ).'/phones/jspdf-1.5.3.debug.js' );
//$doc->addScript( JURI::root( true ).'/phones/html2canvas.js' );
$doc->addScript( JURI::root( true ).'/phones/tilefona.js' ); 
?>

<div id = “main_div”>

<div id = “boxes”>
<?php
//require_once(‘connect.inc’);
//require_once(‘connect2db’);

require_once JPATH_SITE.’/phones/connect.inc’;

require_once JPATH_SITE.’/phones/connect2db’;
$conn=connect_db($host,$db,$db_user,$db_pass);

$sql_query=$conn->prepare(“SELECT DISTINCT Monada FROM r47j5_phones”);
$sql_query->execute();
$result=$sql_query->fetchAll();

foreach ($result as $row){

/* THIS BLOCK OF CODE WORKS AS INTENTED */
print ‘<label class=”chbox_cont”>’;
print ‘<input type=”checkbox” name=”choices[]” class=”choices” value = “‘.$row[‘Monada’].'”>’.$row[‘Monada’];
print ‘</label>’;

//print ‘<br>’;
}

$conn=NULL;

?>

</div>

<button onclick=”check_all()”>Επιλογή όλων</button>

<button onclick=”deselect_all()”>Καθαρισμός επιλογών </button>
<button onclick=”print_to_file()”>Εκτύπωση τηλεφώνων</button>
<div id=”results”></div>
</div>

<script src=”/phones/tilefona.js”></script>
<script>
function print_to_file() {

var element = document.getElementById(‘results’);
html2pdf(element);

}

 

function deselect_all(){

var x = document.getElementsByClassName(choices);

 

for (i=0; i < x.length ; i++) {

x[i].checked=false;

}get_phones();

}

function check_all(){

var x = document.getElementsByClassName(choices);

 

for (i=0; i < x.length ; i++) {

x[i].checked=true;

}

get_phones();

}
</script>

{/source}