Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα αγοράς για την προμήθεια «Σταθεροποιητών τάσης - UPS» για τις ανάγκες...

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια «Σταθεροποιητών τάσης – UPS» για τις ανάγκες των ακτινολογικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια «Σταθεροποιητών τάσης – UPS» (cpv 31161900-1, συστήματα έλεγχου ηλεκτρικής τάσης) για τις ανάγκες των ακτινολογικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό έρευνας αγοράς 53/2021.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης στις 29/9/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Δ/νση : Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313327826.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 28/9/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313327826, Αρμόδια υπάλληλος : Κατερίνα Τσαλάστρα, e-mail: promithies@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.