Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΑποκλειστικές ΝοσοκόμεςΑνακοίνωση ετήσιων ονομαστικών πινάκων αποκλειστικών νοσοκόμων για το έτος 2021

Ανακοίνωση ετήσιων ονομαστικών πινάκων αποκλειστικών νοσοκόμων για το έτος 2021

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-4-2013) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς Νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών Κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Γ6α/Γ.Π.90657/18/19-3-2019 (ΑΔΑ : 61ΤΠ465ΦΥΟ-ΔΟΣ) (ΦΕΚ 1310/τ΄Β/17-4-2019) Υπουργική Απόφαση, ανακοινώνουμε τους ετήσιους ονομαστικούς πίνακες αποκλειστικών νοσοκόμων ανά Νοσοκομείο και Ιδιωτική Κλινική για το έτος 2021.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ  ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ  
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ  
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ  
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ  
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

 

Πίνακας Αποκλεισθέντων Νοσοκόμων