Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021
ΑρχικήΣχόλια ΔιαβουλεύσεωνΑνάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού...

Ανάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Ανάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που διενεργήθηκε από 08/11/2021 έως 23/11/2021 σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4412/2016.

Τις παρατηρήσεις μπορείτε να τις δείτε από εδώ.