Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ανακατασκευή λεβητοστασίου του...

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ανακατασκευή λεβητοστασίου του Κέντρου Υγείας Νέων Μουδανιών

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ανακατασκευή λεβητοστασίου του Κέντρου Υγείας Νέων Μουδανιών, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 42160000-8, Λεβητοστάσια), προϋπολογιζόμενης δαπάνης οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (8.680,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης τη Δευτέρα , 02-10-2023 και ώρα 10 00 πμ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Παρασκευή, 29-09-2023 και ώρα 14:00 μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1, ΤΚ 551 34, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313327825. Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος, e-mail: promithies@4ype.gr).

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.

Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς μπορείτε να το δείτε από εδώ.