Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή «Υπηρεσιών επισκευής...

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ακτινολογικών εργαστηρίων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ακτινολογικών εργαστηρίων ( cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης», για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (66.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμ. διακήρυξης 20/2023 ( συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185481).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης  την   7-4-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης_ Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 3-4-2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 6-4-2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134 και στο τηλ.: 2313327826, Αρμόδιος υπάλληλος Τσαλάστρα Κατερίνα_ email: ktsalastra@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.