Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων εργαστηρίων...

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων εργαστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων εργαστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων χωρίς συνοδό εξοπλισμό” (CPV :33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.991,81 € με Φ.Π.Α.  (6% και 24%) με δυνατότητα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, με αριθμό διακήρυξης 93/2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης την   13-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης_ Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 7-12-2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 12-12-2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134 και στο τηλ.: 2313327826, Αρμόδιος υπάλληλος Τσαλάστρα  Κατερίνα_ email: ktsalastra@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.