Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση των ιογενών ηπατίτιδων στην Ελλάδα σας παραθέτουμε την  Λίστα Νοσοκομείων που δέχονται άτομα για εξέταση και θεραπεία έναντι της ηπατίτιδας C χωρίς ραντεβού.