Ανάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια 175 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών και 15 επιπλέον οθονών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των φορέων, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, (CPV 30213000-5, Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές & 30231310-3, Επίπεδες οθόνες), που διενεργήθηκε από 01/06/2018 έως 15/06/2018.

Τα σχόλια μπορείτε να τα δείτε εδώ.