Ανάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ψηφιακών Συστημάτων Πανοραμικής Ακτινογραφίας» (cpv 33111000-1 ακτινολογικά μηχανήματα) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης που διενεργήθηκε από 6.12.2018 έως και 20.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4412/2016.

Τα σχόλια των παρατηρήσεων θα τα βρείτε εδώ