Ανάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (καρδιογράφους, απινιδωτές, πιεσόμετρα, οξύμετρα δακτύλου, πιεσόμετρα παιδικά, οξύμετρα παιδικά, νεφελοποιητές) (cpv 38434540-3 βιοϊατρικός εξοπλισμός), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Γουμένισσας, Δροσάτου και Πολυκάστρου αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “IpA Shield II” ”Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”που διενεργήθηκε από 13.12.2018 έως και 27.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4412/2016.

Tις παρατηρήσεις μπορείτε να τις βρείτε εδώ