1. Ανακοίνωση του 3ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Οδοντιάτρων και Υγειονομικών 4ης Υ.Πε.
  2. Πρόγραμμα του 3ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Οδοντιάτρων και Υγειονομικών 4ης Υ.Πε.
  3. Παρουσίαση Ευγενίας Τσιτσίνια- Στατιστικά στοιχεία 2016-17 / Απολογισμός Δράσεων Οδοντιατρικών Ομάδων
  4. Παρουσίαση Β. Τοπίτσογλου, Σ. Αρίζου- Πρόληψη εκτός Οδοντιατρείου
  5. Παρουσίαση Σ. Αρίζου- Πρόληψη εντός Οδοντιατρείου