Έγκριση εισήγησης μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για την Επιλογή του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ της  4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
 
Δείτε το απόσπασμα πρακτικού του Επιστημονικού Συμβουλίου εδώ