Πίνακας εφημεριών Νοσοκομείων έτους 2019 για τη διενέργεια  Ιατρικών  εξετάσεων στα Γενικά Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης,  για την έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας  για κάθε χρήση