Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραιτητα έντυπα παρακάτω

Διευκρίνηση που αφορά στην αποστολή σχετικών δικαιολογητικών Επιστημονικών Εκδηλώσεων - Σεμιναρίων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την αποδοχή της Οικονομικής διαχείρισης Επιστημονικών Εκδηλώσεων-Σεμιναρίων Τύπου Α'

Έντυπο 1: Αίτηση

Έντυπο 2: Προϋπολογισμός Τιμητικών Αμοιβών Συνεδρίου Επιστημονικού περιεχομένου Τύπου Α'

Έντυπο 3: Υπεύθυνη Δήλωση Ομιλητών Γιατρών

Έντυπο 4: Υπεύθυνη Δήλωση Επαγγελματιών Υγείας

Έντυπο 5: Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής και Ομιλητές Επιστημονικού Συνεδρίου Τύπου Α'

Έντυπο 6: Σύμβαση οικονομικής διαχείρισης τύπου Α'

Έντυπο 2: Εντολή Πληρωμής Τιμητικής Αμοιβής Ομιλητή σε Συνέδριο Τύπου Α'