Στο πλαίσιο ενημέρωσης και προώθησης των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στην υγεία, όπως η εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης, η 4η Υγειονομική Περιφέρεια διοργάνωσε μια κλειστή εκδήλωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

Υγειονομικοί, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και εξειδικευμένοι συνεργάτες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης ΥΠΕ, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση με γόνιμα συμπεράσματα και ελπιδοφόρα μηνύματα. Την εκδήλωση προλόγισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ.Γ.Γεωργαντάς.

Τελικό συμπέρασμα, το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να εκπαιδευτεί, να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί. Οφείλουμε συνεργικά να γίνουμε όλοι μαζί συμμέτοχοι μιας κοινής προσπάθειας υποστήριξης του πολίτη.

Οι ιδέες εξελίσσονται . Νέες προκλήσεις συνεχώς αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για εξέλιξη και άλλοτε οι ίδιες οι σύγχρονες ανάγκες οδηγούν σ'έναν μονόδρομο που λέγεται στροφή στο μέλλον.