Γενικά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πολύγυρος 20 Μαρτίου 2018

 

Στις 12 Μαρτίου 2018 ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Π. Πολάκης υπέγραψε την «Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω Κληροδοτήματος Ιωάννη Κατσάνη για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής.»

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη μαθημάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης του Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου Δράμας .

Τα μαθήματα είναι ελεύθερα για παρακολούθηση από κάθε επαγγελματία υγείας.

Η Ενωση Ιατρών του Νοσοκομείου Δράμας στα πλαίσια της ανάγκης διαρκούς επιμόρφωσης εκτός από την παρουσίαση ιατρικών ομιλιών διοργανώνει φέτος ένα πιστοποιημένο σεμινάριο επείγουσας ιατρικής για ιατρούς.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.Α1β/Γ.Π.49615/06-07-2017 απόφαση της Γενικής Δ/νσης ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας , το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ορίζεται ως έδρα της ΒΥΕ Ν.Θεσσαλονίκης.

Στην αρμοδιότητα των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών υπάγεται η εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του ν. 4387/2016. Σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμό ατυχημάτων ως εργατικών ή μη, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις.

Συμπλήρωση της αριθμ.Α2δ/Γ.Π οικ.42968/9-6-2016 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής» ( ΦΕΚ 1776 Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.57869/28.6.2016 (ΦΕΚ 2464/Β)