Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις  Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης  και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

ΑΔΑ: ΩΜΠΡ465ΦΥΟ-ΜΝ5

ΕΓΚYΚΛΙΟΣ (εδώ)