4η ΥΠΕ

Ανάρτηση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Catering για το έργο «Cross Border Heart Safe Cities»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Catering για το έργο «Cross Border Heart Safe Cities» με ακρωνύμιο «Heart Safe Cities» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (26.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης στις 06.05.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313327824.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για τις τοποθετήσεις πλακιδίων περιμετρικά της τοιχοποιΐας καθώς και την βαφή υπόλοιπου χώρου Νεκροθαλάμου του Κ.Υ Κασσανδρείας Ν.Χαλκιδικής

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για τις τοποθετήσεις πλακιδίων περιμετρικά της τοιχοποιΐας καθώς και την βαφή υπόλοιπου χώρου Νεκροθαλάμου του Κ.Υ Κασσανδρείας Ν.Χαλκιδικής,με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (πληρωμή επί πιστώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα).

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 02-05-2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαδικασίας έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια–κατασκευή–τοποθέτηση επιγραφών για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ) Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για Προμήθεια – Κατασκευή – Τοποθέτηση Επιγραφών για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ) Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 02/05/2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 02/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για τον εσωτερικό χρωματισμό σε χώρους γραφείων για την μετεγκατάσταση διοικητικών υπηρεσιών της 4ης Υ.ΠΕ επί της οδού Ερμού 2

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για τον Εσωτερικό Χρωματισμό σε χώρους γραφείων για την μετεγκατάσταση διοικητικών υπηρεσιών της 4ης ΥΠΕ επί της οδού Ερμού 2, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (πληρωμή επί πιστώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα).

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 25-04-2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια - τοποθέτηση θωρακισμένων θυρών ασφαλείας και μίας απλής ξύλινης θύρας για την μετεγκατάσταση διοικητικών υπηρεσιών της 4ης Υ.ΠΕ

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια - τοποθέτηση θωρακισμένων θυρών ασφαλείας και μίας απλής ξύλινης θύρας σε χώρους γραφείων για την μετεγκατάσταση διοικητικών υπηρεσιών της 4ης ΥΠΕ επί της οδού Ερμού 2, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (πληρωμή επί πιστώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα).

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 25-04-2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 25-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Περισσότερα Άρθρα...