4η Υ.Πε.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών καλωδίων Ηλεκτροκαρδιογράφου KENZ ECG 108

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών καλωδίων Ηλεκτροκαρδιογράφου KENZ ECG 108, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 14/12/2017  μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

 Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 14/12/2017   ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια Barcode Reader

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί την υπ΄αριθμ.    114/2017 έρευνα αγοράς  με αντικείμενο την προμήθεια Barcode Reader για την κάλυψη αναγκών για την ηλεκτρονική αποστολή των παραπεμπτικών ΕΔΑΠΥ ,  για τα Κέντρα Υγείας –ΠΕΔΥ & τις Μονάδες Υγείας-ΠΕΔΥ αρμοδιότητας 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης».  

Η παρούσα Πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη  στην ιστοσελίδα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr), από την 01/12/2017   μέχρι την   13/12/2017  

4η ΥΠΕ - Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων που αφορά στην κατάθεση προσφορών παροχής έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής τιμής για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία εποπτείας μας

Η 4η  Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 105/2017 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών παροχής έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής τιμής για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία της εποπτείας μας.

4η ΥΠΕ - Α Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Σίτισης Ιατρών»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Α΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών Σίτισης Ιατρών» για την κάλυψη των αναγκών των Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (680.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 84/2017, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (CPV 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων) ΠΠΥΥ2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης στις 09.01.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.

4η ΥΠΕ-Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου N.Περάμου

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου N.Περάμου, περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  και  αριθμό διακήρυξης  94/2017.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  14.12.2017   ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.