4η ΥΠΕ

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για «ανανέωση των Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας 5 ΚΥ της 4ης ΥΠε Μακεδονίας και Θράκης », για την κάλυψη των αναγκών των ΚΥ Σταυρούπολης, ΚΥ Εχίνου, ΚΥ Σαπών, ΚΥ Χρυσούπολης και ΚΥ Ελευθερούπολης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για «ανανέωση των Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας 5 ΚΥ της 4ης ΥΠε Μακεδονίας και Θράκης ». για την κάλυψη των αναγκών των ΚΥ Σταυρούπολης, ΚΥ Εχίνου, ΚΥ Σαπών, ΚΥ Χρυσούπολης και ΚΥ Ελευθερούπολης, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 06-09-2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 06-09-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ.

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για Συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων του ΚΥ Ορεστιάδος, ΚΥ Δικαίων και των ΠΙ αυτών

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για «Συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων του ΚΥ Ορεστιάδος, ΚΥ Δικαίων και των ΠΙ αυτών & βεβαίωση καλής λειτουργίας της πυρανίχνευσης του ΚΥ Ορεστιάδος και ΚΥ Δικαίων ». για την κάλυψη των αναγκών των ΚΥ Ορεστιάδος και ΚΥ Δικαίων, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 06-09-2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 06-09-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ.

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας ψυγείων μικροβιολογικών εργαστηρίων για τις ανάγκες εννέα (9) Κέντρων Υγείας

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας ψυγείων μικροβιολογικών εργαστηρίων για τις ανάγκες εννέα (9) Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (CPV: 39711130-9, Ψυγεία), προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Πέμπτη, 05-09-2019 και ώρα 10:00 πμ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Τετάρτη, 04-09-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (cpv 79211100-7 Υπηρεσίες Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων), για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος ποσού 20.500,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 55/2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στις 02/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 30/08/2019 ημέρα Παρασκυή και ώρα 14:00.

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (χωρίς συνοδό εξοπλισμό), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (χωρίς συνοδό εξοπλισμό) cpv 33696500-0, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δεκατριών λεπτών (41.497,13€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 10.374,28€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 56/2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στις 10/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 09/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.