4η ΥΠΕ

Επαναληπτική έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας ψυγείων μικροβιολογικών εργαστηρίων για τις ανάγκες εννέα (9) Κέντρων Υγείας

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί επαναληπτική έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας ψυγείων μικροβιολογικών εργαστηρίων για τις ανάγκες εννέα (9) Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (CPV: 39711130-9, Ψυγεία), προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Δευτέρα ,10-02-2020 και ώρα 11:00 πμ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Παρασκευή,07-02-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες επισκευής στέγης για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ιάσμου

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες επισκευής στέγης για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ιάσμου,με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 03/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από την Τεχνική Υπηρεσία της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Κλιμάκιο Ξάνθης, Ανδ.Δημητρίου 1) και στο τηλ.: 2541102720 Αρμόδιος υπάλληλος ΜίγγαΜαρίνα _ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Την Τεχνική Περιγραφή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος ηλεκτροθεραπείας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μηχανήματος ηλεκτροθεραπείας (CPV:33188200-4, Συσκευές ηλεκτροθεραπείας) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειου αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή, με αριθμό διακήρυξης 5/2020.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 6/2/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Δ/νση : Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 5/2/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Α’ επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης των χώρων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων και των Φυσιοθεραπευτηρίων 9 Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Α’ επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης των χώρων των Ακτινολογικών Εργαστηρίων και των Φυσιοθεραπευτηρίων 9 Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα μίας χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (31.444,30 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 1/2020.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στις 29/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 28/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ’ αριθμ. 84/2019 Έρευνα Αγοράς για την Ανάδειξη αναδόχου για την ανακατασκευή κεντρικού πίνακα διανομής ρεύματος του Κ.Υ. Σερρών και διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες (CPV: 50711000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών

Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 84/2019 Έρευνα Αγοράς, όπου αναφέρεται ο «Τρόπος σύνταξης της προφοράς» εκ παραδρομής συμπεριελήφθη η παράγραφος 4:(«Η οικονομική προσφορά να είναι αναλυτική και να περιλαμβάνει ξεχωριστή τιμή ανά μήνα και συνολικά για κάθε φορέα – κτίριο του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).