4η ΥΠΕ

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, (CPV: 33141800-8- Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, (CPV: 33141800-8- Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης Εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (164.245,91 €) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (35.204,75€) ήτοι εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (199.450,66€) με Φ.Π.Α., με αριθμό διακήρυξης 13/2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολικού εξοπλισμού (Απινιδωτών και Αναπνευστήρων) των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων (με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το εδάφιο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολικού εξοπλισμού (Απινιδωτών και Αναπνευστήρων) των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (50421000-2), συνολικού προϋπολογισμού 43.200,00€ με Φ.Π.Α. και δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερής παράτασης ποσού 10.800,00€, με αριθμό διακήρυξης  21/ 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης  στις  04-05-2020,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην 4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης ,  Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.54623, τηλ.: 2313 327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 27-04-2020 ,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 30-04-2020 ,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια «Χαρτοβάμβακα, Σύριγγες – Βελόνες, Ράμματα» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας.

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Έρευνα Αγοράς (επαναληπτικός διαγωνισμός από αρχικό συνοπτικό) με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια «Χαρτοβάμβακα, Σύριγγες – Βελόνες, Ράμματα» (CPV: 33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί - χαρτοβάμβακας, CPV: 33141310-6 Σύριγγες – Βελόνες, CPV: 33141126-9 Ράμματα) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (18.250,98€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό 11/2020.

Επαναληπτικός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση γραφείων και εργαστηρίων του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης.

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Επαναληπτικό Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, του ιατρείου συνταγογράφησης- γραφείο Διευθυντή και το Διοικητικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και αριθμό διακήρυξης 20/2020.

Ανακοίνωση δωρεάς μελέτης

Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, έχοντας υπόψη τη διαδικασία περί Δωρεάς Μελετών όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4014, ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) ανακοινώνει ότι στο πρωτόκολλο της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης κατατέθηκε μελέτη με θέμα "ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ", ως δωρεά άνευ ανταλλάγματος του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Η παραπάνω αναφερόμενη μελέτη θα βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και δίνεται προθεσμία ενός μήνα, από την ημερομηνία ανάρτησης, για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να υποβάλλει στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης ΥΠΕ παρατηρήσεις επί της μελέτης.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης ΥΠΕ στα τηλέφωνα 2313305305 και 2541102720 και στα email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.