4η Υ.Πε.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του ακτινολογικού Philips Medical Systems Diagnost 93 της Μ.Υ Τούμπας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του ακτινολογικού Philips Medical Systems Diagnost 93 της Μ.Υ Τούμπας, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 18/10/2017  μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

 Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 18/10/2017   ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

4η ΥΠΕ-Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του εφημερεύοντος προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του εφημερεύοντος προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.760,00 €  και  αριθμό διακήρυξης  90/2017.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  06.11.2017   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 03.11.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την αγορά υδραυλικού υλικού ( 5 ρουξούνια βρύσης πάγκου διπλής ), του ΠΕΔΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ / ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την αγορά υδραυλικού υλικού ( 5 ρουξούνια βρύσης πάγκου διπλής ), του ΠΕΔΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ / ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 17/10/2017 μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

 Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 17/10/2017   ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από την Τεχνική Υπηρεσία της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Αγίας Σοφίας 46) και στο τηλ.: 2313305330, 2313305341 fax: 2313327843 Αρμόδιοι υπάλληλοι:Tσακαλίδης Γρηγόριος, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4η ΥΠΕ - Α Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Α Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV 09135100-5, του ΠΠΥΥ 2015 για την κάλυψη των αναγκών των Π.Ε.Δ.Υ. Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (185.279,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 87/ 2017, με κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει το μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς φπα) κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καύσιμων του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητα κατά την ημέρα παράδοσης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 13-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στη 4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 07-11-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00μμ

4η ΥΠΕ- Β’ Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί B’ Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού» για την κάλυψη των αναγκών  των Π.Ε.Δ.Υ- Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (57.976,97€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 89/2017.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις 19/10/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  Δ/νση : Αριστοτέλους 16  Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313327818.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 18/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.