4η Υ.Πε.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση της χρήσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)»

H 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στη με αριθμ. 105/2018 Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση της χρήσης ενός επιβατηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)», CPV 66114000-2, κυβισμού 1400 cc περίπου, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.000,16€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τέσσερα (4) έτη, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Πέμπτη 25-10-2018 και ώρα 10:00π.μ.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια “Γάζα-Επίδεσμοι”

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι», για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 .

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 4.551,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα( 1)έτος, με αριθμό διακήρυξης 95/2018 (CPV: (CPV:33141114-2) .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις 23-10-2018  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.    Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327864.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την ανάθεση σε δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2016 και 2017 του ΕΛΚΕΑ της 4ης ΥΠε

Ο Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί  έρευνα αγοράς με αντικείμενο το έργο της ανάθεσης σε δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2016 και 2017 του ΕΛΚΕΑ της 4ης ΥΠε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 103/2018 και  κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  23–10-2018  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.

4η ΥΠΕ- Ανακοίνωση-Επισήμανση αναφορικα με συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «Ιατρικού εξοπλισμού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ                                                                                                             

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.  100/ 2018 Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΠΥΥ2015

Επισημαίνουμε ότι στον υπ’ αριθμ. 100/2018 Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ιατρικού εξοπλισμού» (CPV   33192000-2, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (28.550,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24% και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, θα συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου, για την προμήθεια της οδοντιατρικής έδρας, η απεγκατάσταση της υπάρχουσας και η τοποθέτηση της, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

 

 

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού για την κάλυψη των αναγκών του ΚΥ Ελευθερούπολης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού για την  κάλυψη των αναγκών του ΚΥ Ελευθερούπολης, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 11/10/2018  μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.