4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την αναζήτηση κτιρίων για στέγαση Το.Μ.Υ

Διενέργεια Έρευνας αγοράς για τη διερεύνηση ύπαρξης κτιρίων για τη στέγαση Τοπικών Μονάδων Υγείας Το.Μ.Υ, σε περιοχές των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Κομοτηνής. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων μπορείτε να δείτε εδώ.