4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την «Γάντια εξεταστικά Βινυλίου»

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 43118/27-10-2017 (ΑΔΑ:Ω2ΘΒΟΡ1Ο-ΓΦΔ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια έρευνας αγοράς, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,  για την προμήθεια «Γάντια εξεταστικά Βινυλίου» ( CPV: 33141420-0)-Γάντια) για τα  Κέντρα Υγείας  αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ   (4.588,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης  χρονικά για τρεις (3) μήνες  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΥΠΕ Μακεδονίας  Θράκης στις 21-03-2018 ημέρα Tετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στη Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών:  20-03-2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313327864, fax: 2313327838.Αρμόδιος υπάλληλος Κορομήλου Γαρυφαλλιά_ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.