4η ΥΠΕ

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την «Εργασίες αποκατάστασης δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης μηχανοστασίου Κ.Υ. Ν. Μηχανιώνας»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την «Εργασίες αποκατάστασης δικτύου σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης μηχανοστασίου Κ.Υ. Ν. Μηχανιώνας», με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Το κείμενο της Τεχνικής Περιγραφής εργασιών θα το βρείτε εδώ.

«Ανάρτηση διευκρινήσεων επί της έρευνας αγοράς με αριθμό 6/2019.».

Σε απάντηση του από 17-09-2019 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας “HAREVA BUSINESS IDEAS EE”, προς το Τμήμα Προμηθειών της 4η Δ.Υ.Πε., σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων επί των τεχνικών περιγραφών της διακήρυξης με αριθμό 6/2019 σχετικού εγγράφου και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 36339/18-09-2019 σχετικό έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, σας γνωρίζουμε ότι: «…η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1985 (Α’75) περιέχει στοιχεία του/των νομίμων εκπροσώπου/ων του υποψηφίου Αναδόχου με θεώρηση γνησίου υπογραφής…».

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την «Αποκατάσταση αποχέτευσης του Κ.Υ. Δροσάτου»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την «Αποκατάσταση αποχέτευσης του Κ.Υ. Δροσάτου» Θεσσαλονίκη, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Το κείμενο της Τεχνικής Περιγραφής εργασιών θα το βρείτε εδώ και συνοδεύεται από το Σχεδιάγραμμα 1 (υφιστάμενης κατάστασης) εδώ και το Σχεδιάγραμμα 2 (μετά τις εργασίες) εδώ.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 30/09/2019 μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέσω του fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 30/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Διευκρινήσεις επί της έρευνας αγοράς με αριθμό 6/2019 για την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, του Κέντρου Υγείας Τούμπας.

Σε απάντηση των ανωτέρω: το από 05-09-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας “TÜV AUSTRIA HELLAS”, προς το Τμήμα Προμηθειών της 4η Δ.Υ.Πε., σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων επί των τεχνικών περιγραφών της διακήρυξης με αριθμό 6/2019 και το από 05-09-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας “HAREVA BUSINESS IDEAS EE”, προς το Τμήμα Προμηθειών της 4η Δ.Υ.Πε., σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων επί των τεχνικών περιγραφών της διακήρυξης με αριθμό 6/2019 σχετικών εγγράφων και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 35687/12-09-2019 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών σχετικό έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την «Αντικατάσταση κλειδαριών συρόμενων κουφωμάτων και χερουλιών (σπανιολετών) ανοιγόμενων κουφωμάτων στο Κ.Υ. Τούμπας»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την «Αντικατάσταση κλειδαριών συρόμενων κουφωμάτων και χερουλιών (σπανιολετών) ανοιγόμενων κουφωμάτων στο Κ.Υ. Τούμπας» Θεσσαλονίκη, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 23/09/2019 μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στην Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέσω του fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 23/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.