4η ΥΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την στεγανοποίηση εσωτερικών τοιχείων υπογείου του Κ.Υ Κασσανδρείας του Ν.Χαλκιδικής

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την στεγανοποίηση εσωτερικών τοιχείων υπογείου του Κ.Υ Κασσανδρείας του Ν.Χαλκιδικής,με κριτήριο αξιολόγησης στη χαμηλότερη τιμή (πληρωμή επί πιστώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα).

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 25-05-2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 25-05-2019 ημέρα τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Καθετήρων» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «Καθετήρων» (CPV: 33141200-2) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα μια χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (41.728,10€) χωρίς ΦΠΑ και πενήντα μια χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δυο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (51.742,85€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης παράτασης με αναλογική επαύξηση ποσοτήτων, μέχρι του ποσού των πενήντα δυο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ και δέκα τριών λεπτών (52.160,13€) χωρίς ΦΠΑ και εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (64.678,56€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 16/2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 30-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., Διεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, τηλ.: 2313327864.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 29-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες ανακατασκευής στο νέο ακτινολογικό εργαστήριο του Κ.Υ Σερρών»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες ανακατασκευής στο νέο ακτινολογικό εργαστήριο του Κ.Υ Σερρών», με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (πληρωμή επί πιστώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα).

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 25-05-2019 και ώρα 14.00 μ.μ. μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 15-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου συντήρηση-χημικό καθαρισμό - έλεγχο καλής λειτουργίας επισκευή του εμφανιστηρίου του Κ.Υ Ορεστιάδας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου συντήρηση-χημικό καθαρισμό - έλεγχο καλής λειτουργίας επισκευή του εμφανιστηρίου του Κ.Υ Ορεστιάδας, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 23/05/2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 23/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια και τοποθέτηση δοχείου διαστολής 500 λίτρων, μαζί με τα απαραίτητα μικροϋλικά που απαιτούνται, στο δίκτυο πυρόσβεσης του ΚΥ Σουφλίου

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για προμήθεια και τοποθέτηση δοχείου διαστολής 500 λίτρων, μαζί με τα απαραίτητα μικροϋλικά που απαιτούνται, στο δίκτυο πυρόσβεσης του ΚΥ Σουφλίου». για την κάλυψη των αναγκών του, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 24-05-2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 24-05-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.00 μ.μ.