4η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού για την κάλυψη των αναγκών του ΚΥ Ελευθερούπολης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού για την  κάλυψη των αναγκών του ΚΥ Ελευθερούπολης, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 11/10/2018  μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843. 

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή»

H 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει προσφορά στη με αριθμ. 61/2018 Έρευνα Αγοράς για την παροχή «Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, των Κέντρων Υγείας καθώς και των Περιφερειακών Ιατρείων αρμοδιότητας της για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης ποσού 3.750,00€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τρίτη 16-10-2018 και ώρα 10:00π.μ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.54623, τηλ.: 2313 327821.

4η ΥΠΕ- Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ακτινογραφικών μηχανημάτων για τα Κέντρα Υγείας 25ης Μαρτίου, Τούμπας, Σερρών και Νέας Μηχανιώνας και ενός (1) Συστήματος ψηφιοποίησης ε

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την   «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ακτινογραφικών μηχανημάτων για τα Κέντρα Υγείας 25ης Μαρτίου, Τούμπας, Σερρών και Νέας Μηχανιώνας και ενός (1) Συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων για το Κέντρο Υγείας Σερρών»  (33111000-1  Ακτινολογικά μηχανήματα, 33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών),  με αριθμό διακήρυξης 32/2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης 262.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής,  και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις    04 - 10 -2018  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την αποκατάσταση βλαβών ψυκτών και ΚΚΜ της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης-ψύξης προσαγωγής και επιστροφής, στο Κέντρο Υγείας Ν.Καλλικράτειας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την αποκατάσταση βλαβών ψυκτών και ΚΚΜ της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης-ψύξης προσαγωγής και επιστροφής, στο Κέντρο Υγείας Ν.Καλλικράτειας, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών-υλικών υπάρχει στην επισυναπτόμενη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 4/9/2018 μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

4η ΥΠΕ- Α' Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί  Α Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  για την κάλυψη των αναγκών  των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων εκατό ευρώ (12.100,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 53/2018 και  κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  19-06-2018  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327825.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 18-06-2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.