4η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ- Β΄ Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Β΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων» των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (29.952,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 45/2018.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  10/5/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  Δ/νση : Αριστοτέλους 16  Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313327818.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών :    9/5/2018  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

4η ΥΠΕ- Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την “Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης ”

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την “Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης ” (Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων CPV 90524100-7),  του ΠΠΥΥ 2015, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00€ με Φ.Π.Α., και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις   20.03.2018  ημέρα   Τρίτη   και ώρα   10:00 π.μ. στην  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327824.

4η ΥΠΕ- Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί  συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  για την κάλυψη των αναγκών  των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (61.650,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 4/2018 και  κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις   9 - 2 -2018  ημέρα   Παρασκευή   και ώρα 10:00 π.μ. στο  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327825.

4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση σχετικά με Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο τη Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών

Το τμήμα Προμηθειών  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό του υπ΄αριθμ. 123/2017 συνοπτικού διαγωνισμού  με αντικείμενο την Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και προληπτικών στόχων του προγράμματος “Παιδιατρικής οδοντιατρικής στοματικής υγείας” του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Δ.Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης.  

Η παρούσα Ανακοίνωση θα είναι ανηρτημένη  στην ιστοσελίδα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr), μαζί με την διακήρυξη του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313.327.812, Αρμόδιος υπάλληλος Κατσιούπης Απόστολος  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

4η ΥΠΕ- Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων» των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (29.952,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 57/2017.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις 3/1/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Δ/νση : Αριστοτέλους 16  Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2313327818.