4η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ - Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων που αφορά στην κατάθεση προσφορών παροχής έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής τιμής για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία εποπτείας μας

Η 4η  Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 105/2017 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών παροχής έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής τιμής για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία της εποπτείας μας.

4η Υ.Πε. - Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια «ενός Core Switch Dell N4032F»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο για την προμήθεια ενός Core Switch Dell N4032F, εφοδιασμένου με όλα τα απαραίτητα υλικά (QSFP+  40GbE Modules – QSFP+ to QSFP+, 40GbE Passive Copper Direct Attach Cables – Transceivers SFP+, 10GbE κα), για την διασύνδεση του με το υπάρχων Core Switch καθώς και με τα υπάρχοντα Access Switches Dell N2048, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Πληροφοριακής υποδομής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης για 1 χρόνο, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (CPV 32428000-9 Αναβάθμιση Δικτύου), με προϋπολογισθείσα δαπάνη δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (15.624,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης   στις  14/11/2017   ημέρα  Τρίτη    και ώρα 10:00 π.μ. στην  4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327812.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς για «Υλικά Catering»

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί την υπ΄αριθμ. 81 /2017 έρευνα αγοράς  στα πλαίσια του  «προγράμματος  πρόληψης πρωτογενούς και δευτερογενούς Μεταβολικού Συνδρόμου»   για  «Υλικά Catering» .  Προϋπολογισμός: 2.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

            Η παρούσα Πρόσκληση να είναι ανηρτημένη  στην ιστοσελίδα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr), από την  05-09-17  μέχρι την  06-09-17

            Προθεσμία υποβολής προσφορών έως   06  -09 - 17 ώρα 12:00 μέσω τηλεομοιοτυπίας (Φαξ) στο 2313.327838 ή στο  email: promithies@4ype.gr   με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το γραφείο προμηθειών  της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623,Θεσσαλονίκη.

)Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16  ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313.327.864 - και 2313 327.812, Αρμόδιος υπάλληλος Kορομήλου Γαρυφαλλιά  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4η ΥΠΕ - Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων που αφορά στην κατάθεση προσφορών παροχής έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής τιμής για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία εποπτείας μας

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων της υπ’αριθμ. 49/ 2017 διαδικασίας για την κατάθεση προσφορών παροχής έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής τιμής για την προμήθεια φαρμάκων από τα Νοσοκομεία εποπτείας μας.

4η ΥΠΕ-Ματαίωση Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ιατρείου Καλαμαριάς της Μονάδας Υγείας 25ης Μαρτίου

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την ματαίωση της διενέργειας του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ιατρείου Καλαμαριάς της Μονάδας Υγείας 25ης Μαρτίου, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με αριθμό διακήρυξης 42/2017, προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.600,00€ συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313327825, fax: 2313327838. Αρμόδια υπάλληλος Αναστασία Χατζηγεωργίου_ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.