4η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που στεγάζουν τις Κεντρικές Υπηρεσίες της 3ης και της 4ης Δ.Υ.Πε.

Ανακοίνωση σχετικά με την υπ' αριθμ. 37/ 2017 πρόσκληση ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που στεγάζουν τις Κεντρικές Υπηρεσίες της 3ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Την ανακοίνωση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

4η ΥΠΕ- Παράταση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Καθετήρες»

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ 13592/07-04-2017 (ΑΔΑ: 9ΩΦΚΟΡ1Ο-ΦΑ1 ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στην παράταση της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης προμήθειας «Καθετήρων» για τα Π.Ε.Δ.Υ-Μονάδες Υγείας & Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και μηδέν λεπτών (39.694,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών προϋπολογισμού 9.923,50€ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής λόγω αλλαγής του εγγράφου της διακήρυξης .

Την ορθή επανάληψη της διακήρυξης μπορείτε να την δείτε εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή και το χημικό καθαρισμό εμφανιστηρίου κλασικής ακτινογραφίας της Μ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ. Ξάνθης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή και το χημικό καθαρισμό εμφανιστηρίου κλασικής ακτινογραφίας για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ. Ξάνθης, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 10-04-2017 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 10-04-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

4η ΥΠΕ-απάντηση σε έγγραφο ερώτημα της εταιρείας ΑΠ.Γ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

απάντηση σε έγγραφο ερώτημα της εταιρείας ΑΠ.Γ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. για τη με αριθμ. 25/ 17-2-2017 διακήρυξη διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Ακτινογραφικού Μηχανήματος και ενός (1) Συστήματος Ψηφιοποίησης Εικόνων.