4η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ- Ματαίωση διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δέκα (10) Βιοχημικών Αναλυτών»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την ματαίωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων Βιοχημικών εξετάσεων (Παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV: 33696300-8) του ΠΠΥΥ2014, για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. - Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με αριθμό διακήρυξης 111/2016 και συστημικό αριθμό 30151, προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313327825, fax: 2313327838.Αρμόδιος υπάλληλος Νόνα Ευθυμιάδου_ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου για την κάλυψη των αναγκών του ΠΕΔΥ- ΚΥ Αβδήρων

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί την υπ΄αριθμ. 100/2016 έρευνα αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια πετρελαίου για την κάλυψη των αναγκών του ΠΕΔΥ- ΚΥ Αβδήρων αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Η παρούσα Πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr), από την 14-12-2016 μέχρι την 19-12-2016.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 19-12-2016 ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.

4η ΥΠΕ- Ανακοίνωση για προθεσμία υποβολής προσφορών της με αριθμό 70Α/2016 έρευνας αγοράς

Σας διευκρινίζουμε ότι, η προθεσμία υποβολής προσφορών της με αριθμό 70Α/2016 έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγών (ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ-Η/Ζ) για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ συνολικού προϋπολογισμού 19.280,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, αλλάζει ως εξής: 4/8/2016 και ώρα 11:00. Η ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται στις 12:00.

4η ΥΠΕ- διενέργεια έρευνας αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια «Ραμμάτων»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί την υπ΄αριθμ. 50/2016 έρευνα αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια «Ραμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών των Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Η παρούσα Πρόσκληση και ο Συνοδευτικός Πίνακας excel θα είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr), από την 22-7-2016 μέχρι την 29-7-2016

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 29-7-2016 ώρα 12:00 Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313.327.865 και 2313 327.869, Αρμόδιος υπάλληλος Παναηλίδου Άρτεμις και Δέσποινα Ξενίδου email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4η Υ.Πε.- ματαίωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, με αντικείμενο την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Αιματολογικών εξετάσεων

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την ματαίωση της διενέργειας του Πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Αιματολογικών εξετάσεων με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δέκα (10) Αιματολογικών Αναλυτών» για την κάλυψη των αναγκών των Π.Ε.Δ.Υ. Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού Εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 33/1-7-2016, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ CPV 33696200-7) ΠΠΥΥ2014.

Ο Διαγωνισμός θα Επαναπροκηρυχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313327826, fax: 2313327838.Αρμόδιος υπάλληλος Τσαλάστρα Κατερίνα_ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.