4η ΥΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαδικασίας έρευνας αγοράς, με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης στο υπόγειο του Κ.Υ. Σερρών

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, διενεργεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς, με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης στο υπόγειο του Κ.Υ. Σερρών, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 29-05-2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 29-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για επισκευή της πόρτας του ακτινολογικού θαλάμου του Κ.Υ Ροδόπολης Σερρών

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για επισκευή της πόρτας του ακτινολογικού θαλάμου του Κ.Υ Ροδόπολης Σερρών, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, για την οποία απαιτείται τμηματική ενίσχυση της θωράκισης με φύλλο μολύβδου πάχους τουλάχιστον 2,5 mm.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 29/05/2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 29/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) προκατασκευασμένων οικίσκων βοηθητικής χρήσης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Νέας Μηχανιώνας και Θέρμης

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) προκατασκευασμένων οικίσκων βοηθητικής χρήσης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Νέας Μηχανιώνας και Θέρμης, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (16.120,00€) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τετάρτη, 05-06-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Τρίτη, 04-06-2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαδικασίας έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή ακτινολογικού μηχανήματος του Κ.Υ Δράμας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή ακτινολογικού μηχανήματος του Κ.Υ Δράμας, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 27/05/2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 27/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαδικασίας έρευνας αγοράς Ανάδειξης αναδόχου για Προμήθεια –Κατασκευή – Τοποθέτηση Επιγραφών για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ) Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για Προμήθεια –Κατασκευή – Τοποθέτηση Επιγραφών για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ) Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης,με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 27/05/2019 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 27/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.