4η ΥΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ’ αριθμ. 84/2019 Έρευνα Αγοράς για την Ανάδειξη αναδόχου για την ανακατασκευή κεντρικού πίνακα διανομής ρεύματος του Κ.Υ. Σερρών και διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες (CPV: 50711000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών

Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 84/2019 Έρευνα Αγοράς, όπου αναφέρεται ο «Τρόπος σύνταξης της προφοράς» εκ παραδρομής συμπεριελήφθη η παράγραφος 4:(«Η οικονομική προσφορά να είναι αναλυτική και να περιλαμβάνει ξεχωριστή τιμή ανά μήνα και συνολικά για κάθε φορέα – κτίριο του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο εργασίες κλαδέματος δέντρων, καθαρισμού μπαζών δώματος και υδρορροών, προσθήκη τμημάτων υδρορροών και λαμαρινών κάλυψης φωταγωγών στο Κ.Υ. Σερρών

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς με αντικείμενο τις «Εργασίες κλαδέματος δέντρων, καθαρισμού μπαζών δώματος και υδρορροών, προσθήκη τμημάτων υδρορροών και λαμαρινών κάλυψης φωταγωγών στο Κ.Υ. Σερρών», με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές να αποσταλούν μέχρι τις 10/01/2020 μέσω e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : kkarakatsianopoulos@4ype.gr, ή στο erga@4ype.gr μέσω του fax 2313327843.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 10/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Κ.Υ. Σερρών, Ιπποκράτους και Αγ. Σοφίας 3, στο τηλ. : 2321110018, -19. Αρμόδιος υπάλληλος : Ο. Σαμανίδης.

Την τεχνική περιγραφή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Ερευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της ανακατασκευής κεντρικού πίνακα διανομής ρεύματος και διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες του ΚΥ Σερρών

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της ανακατασκευής κεντρικού πίνακα διανομής ρεύματος και διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες του ΚΥ Σερρών, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (CPV 50711000-2,Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου ), προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (16.120,00€) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τετάρτη , 08-01-2020 και ώρα 11:00 πμ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2019 στα γραφεία των Διοικήσεων της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, συνάντηση εργασίας με θέμα τη λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων των νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κατερίνης, Γιαννιτσών και Βέροιας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Δρ Π. Μπογιατζίδης, ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης κ. Δ. Τσαλικάκης, ο Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας κ. Κυριακίδης Αναστάσιος, η Υπεύθυνη του ΕΚΕΠΥ Βορείου Ελλάδος κα Τζίνα Λεπτοκαρίδου και οι Διευθυντές των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των ως άνω αναφερόμενων νοσοκομείων.

Αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης, οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με βασική προτεραιότητα τη στελέχωσή των ΜΕΘ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, με στόχο να λειτουργήσουν επιπλέον κλίνες.