Γ.Ν. Αγ.Παύλος

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τις απαντήσεις της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών στη 2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (CPV: 33696300-8) του ΠΠΥΥ 2013, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου