Γ.Ν. Χαλκιδικής

Την ανακοίνωση για αποστολή προδιαγραφών διαγωνισμού για προμήθεια « Αντιδραστηρίων Αιματολογικών τεστ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού » του ΓΝ Χαλκιδικής μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.