περιλήψεις Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Ανοικτών Κάτω των ορίων Διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών :

 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
 1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ Δ.04/2015   16455/30-12-2016
 2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  Δ.05/2015 16456/30-12-2016 
 3 ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)  Δ.14/2016  16457/30-12-2016
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  Π.24/2015  16458/30-12-2016
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.25/2015   16459/30-12-2016