Μετάθεση διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του υπ’ αριθ. Δ.12/2016 Τακτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣHΣ Η/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ-CPV:50710000-5» σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014»

Το πλήρες κείμενο της απόφασης μπορείτε να το δείτε εδώ.