Σύμφωνα με την αριθμ.Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργική Απόφαση που αφορά στη τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.Υ4α/οικ.37804/2013 (ΦΕΚ1023/τ.Β΄/25-4-2013) με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπρόσωπα στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, είτε ταχυδρομικά στη Δ/νση:

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 23 Με την ένδειξη «για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15-11-2019 έως 02-12-2019. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 02-12-2019.

Την ανακοίνωση που περιέχει πληροφορίες για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και στους ονομαστικούς καταλόγους των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας & Θράκης μπορείτε να την δείτε εδώ

Την αίτηση για την εγγραφή στο Μητρώο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Την αίτηση για την εγγραφή στον ονομαστικό κατάλογο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.