ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-4-2013) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς Νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών Κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Υ4α/Γ.Π.οικ.75206/8-8-2013 ΑΔΑ : ΒΛΩ0Θ-0ΑΦ (ΦΕΚ 1944/Β/2013) Υπουργική Απόφαση, ανακοινώνουμε τους ετήσιους πινάκες αποκλειστικών νοσοκόμων ανά Νοσοκομείο και Ιδιωτική Κλινική για το έτος 2020.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ  ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ  
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ  
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ  
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ  
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

 

Πίνακας Αποκλεισθέντων Νοσοκόμων