Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο προαναφερόμενος πίνακας, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, ο συνολικός αριθμός των οποίων θα είναι ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, με σκοπό την κατάρτιση του τελικού πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης.

 

Πίνακας Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις

Ειδικότητα Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αναλυτικοί Πίνακες Ημερομηνία Ανάρτησης
Πνευμονολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 03-07-2020
Ακτινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 03-07-2020
Παθολογικής Ανατομικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-06-2020
Πυρηνικής Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 25-06-2020
Ενδοκρινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 23-06-2020
Γαστρεντερολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 18-06-2020
Παιδιατρικής (ΠΦΥ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 17-06-2020
Παθολογικής Ογκολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 04-06-2020
ΜΕΘ Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 03-06-2020