Μπορείτε να δείτε από εδώ τον πίνακα με την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα στις Μονάδες Υγείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης