Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών) μπορείτε να τα δείτε εδώ.