ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4η ΥΠΕ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 24/10/2018

4η ΥΠΕ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 24/10/2018

4η ΥΠΕ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 24/10/2018