Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 στα γραφεία του 5ου ορόφου της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16 στη Θεσσαλονίκη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, ανά κωδικό θέσης, που θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας «ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας» για τους κωδικούς θέσης 108 (Κ.Υ. Δικαίων), 121 (Κ.Υ. Πρίνου), 142 (Κ.Υ. Αγίου Νικολάου), 143 (Κ.Υ. Κασσανδρείας) και 144 (Κ.Υ. Ν. Μουδανιών), στα Γραφεία της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι έχουν απόλυτη ισοβαθμία, προκειμένου να αναμορφωθούν ανάλογα οι πίνακες κατάταξης. Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι δύνανται να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία

Από τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης