Πληροφορίες:

 1. Δελτίο Τύπου σχετικά με τις προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού
 2. Έντυπο αίτησης Επικουρικού Προσωπικού
 3. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
 4. Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού ΠΕ Φαρμακοποιών κωδ.108
 5. Αίτηση με αναλυτικές οδηγίες
 6. Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων «ΠΕ Ακτινοφυσικών» (Κωδ. 101) και «ΤΕ Πληροφορικών» (Κωδ. 213)
 7. Αίτηση με αναλυτικές οδηγίες
 8. Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων «ΠΕ Πληροφορικών» (Κωδ. 107)
 9. Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων «ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας» (Κωδ. 202)
 10. Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων «ΔΕ Βοηθών Φαρμακείων» (Κωδ. 302)
 11. Κατάρτηση Πινάκων Προσληπτέων των Κλάδων/Ειδικοτήτων «ΤΕ Νοσηλευτικής» (κωδ.211) και «ΤΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ)» (κωδ.212)
 12. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΠΕ Φαρμακοποιών» (κωδ.108), στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (πρώην Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης) αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.
 13. Ανάρτηση αλφαβητικού πίνακα προσληπτέων υποψηφίων επικουρικού προσωπικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης κλάδου/ειδικότητας: "ΤΕ Νοσηλευτικής" (κωδ.211) Θέσεις : τέσσεις (4)
 14. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΤΕ Λογιστικής» (κωδ.208)
 15. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΤΕ Φυσικοθεραπείας» (κωδ.215)
 16. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Νοσηλευτικής» (κωδ.305)
 17. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ)» (κωδ.306)
 18. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού» (κωδ.401)
 19. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ)» (κωδ.306)
 20. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού» (κωδ.303)
 21. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων» ( κωδ.309
 22. Πληροφορίες για την Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών – Χειριστών Ιατρικών Συσκευών» (κωδ.316)στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (πρώην Γ.Ν. Διδυμοτείχου)
 23. 2η Ανακοίνωση-Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού ΤΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ) (212)
 24. 3η Ανακοίνωση-Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού ΔΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ) (306) στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
 25. 2η Ανακοίνωση-Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού «ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών – Χειριστών Ιατρικών Συσκευών» (κωδ.316)
 26. Ανακοίνωση-Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού «ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων» (κωδ.205)
 27. Ανακοίνωση-Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού «ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας» (κωδ.206)
 28. Ανακοίνωση-Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικού Προσωπικού «ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων» (κωδ.301))
 29. Αίτηση με αναλυτικές οδηγίες

 

 1. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ)» (κωδ.306)
 2. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Νοσηλευτικής» (κωδ.305)
 3. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού» (κωδ.303)
 4. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΤΕ Λογιστικής» (κωδ.208)
 5. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΤΕ Φυσικοθεραπείας» (κωδ.215)
 6. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων» (κωδ.205)
 7. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΤΕ Νοσηλευτικής (ΜΕΘ)» (κωδ.212)
 8. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων» (κωδ.309)
 9. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων» (κωδ.301)
 10. Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας» (κωδ.206)