Στατιστικά στοιχεία, κλπ.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου από 01-06-2016 έως 30-06-2016 της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου από 01-05-2016 έως 31-05-2016 της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου από 01-04-2016 έως 30-04- 2016 ανά μήνα της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου από 01-01-2016 έως 31-03- 2016 ανά μήνα της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου από 01-09-2015 έως 31-12- 2015 ανά μήνα της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Περισσότερα Άρθρα...