Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου από 01-09-2015 έως 31-12- 2015 ανά μήνα της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης