Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου από 01-01-2016 έως 31-03- 2016 ανά μήνα της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης