Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου από 01-06-2016 έως 30-06-2016 της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης