Στην υλοποίηση των σεμιναρίων Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS-AED) συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς :