ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Kυριακή 15/09/2019              BLS                 

Κυριακή   6/10/2019               BLS                 

Κυριακή 13/10/2019               BLS                 

Τετάρτη 16/10/2019               ΒLS-Instructor Course                        

Kυριακή 20/10/2019               ΒLS                 

Τετάρτη    6/11/2019              BLS- Instructor Course                       

Kυριακή 10/11/2019               BLS                 

Kυριακή 17/11/2019               ΒLS                 

Κυριακή 24/11/2019               BLS                  

Kυριακή   8/12/2019               BLS                  

Tετάρτη 11/12/2019               BLS- Instructor Course                       

Kυριακή 15/12/2019               BLS                 

 

Oι εγγραφές στα σεμινάρια BLS γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας https://goo.gl/forms/zmuSj5xGKBA2Pj592 και στα σεμινάρια εκπαιδευτών BLS (Instructor Course) μέσω της ιστοσελίδας του ERC/CoSy. Πληροφορίες για το έργο και τα σεμινάρια αναρτώνται στην ιστοσελίδα του έργου http://heartsafecities.eu.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  με τον Δήμο Καλαμαριάς τηλ. 2313 314405 και την 4η ΥΠΕ τηλ. 2313 327895.