Με δεδομένη την πανδημία του κορωνοϊού και την σπουδαιότητα της έγκαιρης λήψης μέτρων η 4η ΥΠΕ υπό τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, προέβη σε συγκεκριμένες δράσεις ως προς την ετοιμότητα, προετοιμασία και αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού στο σύνολο των Δομών Υγείας αρμοδιότητας της.

Απολογισμός Δράσεων 4ης ΥΠΕ από 26 Φεβρουαρίου έως σήμερα - Φάση Β'